La 18a edició de la Passarel·la de Moda es va celebrar el passat mes de juliol a l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya. Albadalejo va dur a terme el subministrament de tots els equips d’Il·luminació intel·ligent, projecció convencional i efectes de totes les àrees en aquesta edició. Albadalejo també s’ha responsabilitat del subministrament dels equips de so per aquesta singular trobada .