August 2016

30
Aug

Certificat Q de qualitat de l’APAC

Albadalejo ha obtingut el certificat “Q” de qualitat audiovisual concedit per la “Associació de professionals de l’audiovisual de Catalunya”. Aquest certificat que emet l’associació es concedeix a aquelles empreses que compleixen amb una sèrie de condicions com la formació i experiència del seu personal tècnic, disposar de pla de prevenció de riscos laborals, estar al corrent de les obligacions fiscals

Read more